Internationale vooruitgang: 4 uitdagingen waar je als NGO tegenaan loopt

Het werkveld van NGO’s (non-gouvernementele organisaties) verandert in rap tempo. Financiering en fondsenwerving verandert ingrijpend, bijvoorbeeld door het verdwijnen van het Medefinancieringsstelsel (MFS). Daarnaast wordt transparantie een steeds hardere eis en wordt de behoefte om meer decentraal te gaan werken groter. Naast de kansen die deze veranderingen opleveren, ontstaan er ook uitdagingen. In dit blog beschrijven we de vier belangrijkste uitdagingen die in de branche spelen.

DOOR: HENK NOORDHUIS
ALLSOLUTIONS

Dat de verhoudingen in de wereld veranderd zijn door globalisering en technologie is in elke branche te merken. Dit vraagt om een andere manier van werken. Daar zijn veel NGO’s zich ook van bewust. Er zijn andere dingen nodig om te blijven bestaan. Je moet je ‘merk’ meer op de kaart zetten. Transparanter zijn en inzicht kunnen geven aan donoren. En daarvoor moet je eerst helder hebben hoe het staat met projecten en budgetten.

Kortom, de veranderende wereld van NGO’s brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Grofweg kun je ze opdelen in vier thema’s. We zetten ze op een rij, in willekeurige volgorde.

1. Fondsenwerven nieuwe stijl

Het wegvallen van het MFS dwingt je om met een andere blik naar je organisatie te kijken. Hoe ziet je ‘merk’ eruit, wat maakt jou uniek en hoe zet je dat op de kaart? Ook vraagt dit om beter inzicht in alle potentiële kansen. Je moet mogelijkheden zien, en zien te verzilveren. Bijvoorbeeld door te onderzoeken voor welke thema’s het ministerie of donoren een bijdrage willen leveren. Dit vraagt om een creatieve manier van denken. En uiteraard is het van belang om ieder voorstel dat je indient goed te onderbouwen – zowel op projectniveau als financieel. Alleen zo kun je mogelijkheden daadwerkelijk verzilveren.

2. Donoren en partners eisen transparantie en compliance

Ook de eisen die mensen stellen zijn veranderd. Transparantie is niet langer een nice to have: het is onderdeel van je bestaansrecht als NGO. Donoren en de overheid willen zeker weten dat het geld of de middelen die ze geven ook echt op de juiste plek terechtkomen. Als NGO vervul je een sleutelrol tussen je geldverstrekkers en de lokale partners die het werk voor je uitvoeren. Deze partners leggen meestal slechts in beperkte mate verantwoording af voor het werk dat ze opleveren. Het is dus essentieel om de vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat zij rapporteren volgens de gestelde eisen. Zo zorg je ervoor dat je compliant bent. Dat je iedere bestede euro kunt verantwoorden en je inzicht kunt geven in welke doelstellingen behaald zijn.

3. Het belang van goed projectmanagement

Om alles tot in de puntjes te kunnen verantwoorden, moet je eerst zelf een goed beeld hebben van de lopende budgetten en projecten en daar grip op houden. Dit kan een uitdaging zijn. Zeker als je veel werkt met vrijwilligers en lokale partners. Zij zijn vaak heel goed en bevlogen in het werk wat ze voor je doen, maar zijn geen management- of financiële experts. Het is daarom van groot belang om projectmanagement en control zo eenvoudig mogelijk te maken voor al je medewerkers. Zo maak je rapporteren aan de ene kant makkelijk, en zorg je ervoor dat je aan de ‘achterkant’ eenvoudig inzicht krijgt op basis van de juiste data.

Daarnaast kun je met meer inzicht en controle projecten beter aansturen en uiteindelijk efficiënter gaan werken. Dat betekent: meer doen met dezelfde investering.

4. Internationaal samenwerken zonder grenzen

Je werkt internationaal samen en wilt graag dingen lokaal regelen. Daarvoor werk je met partners en leveranciers over de hele wereld. Je benut lokale expertise en creëert daar werkgelegenheid. Dat betekent wel dat je in verschillende talen moet kunnen werken, of alles in het Engels moet regelen. En dat je rekening moet houden met andere valuta, wisselkoersen, transactiekosten en de risico’s die dit met zich meebrengt. Een duidelijke valutastrategie en eenvoudig kunnen consolideren biedt uitkomst.

Door deze vier uitdagingen aan te gaan verschaf je jezelf een sterke uitgangspositie en bereid je je organisatie voor op de toekomst. Je vergroot de effectiviteit en efficiëntie van je organisatie waardoor je uiteindelijk meer voor elkaar krijgt. Het speelveld verandert en jij beweegt mee. Want van vooruitgang wordt de wereld beter.

Weten hoe je praktisch aan de slag gaat met deze vier uitdagingen? Lees de blog Grip op getallen en inhoud: hoe je als NGO eenvoudiger voldoet aan IATI over compliance en ontdek in deze klantcase waarom AgriProFocus voor AllSolutions koos. Of bekijk de AllSolutions NGO-pagina voor meer content voor deze branche.