Inzicht, grip en transparantie

Waarom moderne NGO’s op Promeva vertrouwen

De wereld om ons heen verandert snel. NGO’s moeten snel reageren op crises en hulp optimaal afstemmen op de behoefte. Daarnaast moeten ze meer dan ooit in staat zijn om hun verhaal te vertellen en hun impact te onderbouwen. Maak kennis met drie actuele uitdagingen van NGO’s waar Promeva een oplossing voor biedt.

Uitdaging

Grip houden op projecten en programma’s

NGO’s werken met enthousiaste medewerkers en partners die het veldwerk perfect uitvoeren. Hun kwaliteiten liggen echter niet in het bewaken van het budget, het aanhouden van de planning en het registreren van de gegevens die je nodig hebt voor je projectrapportages. Daar ligt dus een behoorlijke uitdaging voor je organisatie. Vooral omdat veel projecten jaren in beslag nemen en donoren voortdurend meekijken. 

Het is daarom van belang om grip te houden op projecten. Dat doe je door organisatiebreed top-down strategische kenmerken van je programma’s en projecten onder te brengen in een eenduidige structuur. Zo leg je het fundament voor het consolideren van projectcijfers en het maken van eenduidige rapportages. Door alle kenmerken eenduidig vast te leggen, ben je in staat om snel en eenvoudig aan te tonen wat voor werk je precies hebt gedaan.

Net zo belangrijk als het top-down definiëren van de kaders is het bottom-up vastleggen van informatie. Medewerkers hebben een tool nodig om hun input eenvoudig en binnen een vast stramien aan te leveren.

Ontdek hoe Promeva NGO’s helpt om grip te houden
Uitdaging

Fondsen werven op basis van aantoonbare successen

Donoren gaan met je in zee omdat er tussen de NGO en de donor een ‘klik’ is. Een overeenkomst in idealen en passie voor een bepaald thema. De relatie tussen mensen speelt hier een belangrijke rol. Om deze klik vervolgens te verzilveren is vertrouwen belangrijk. Het is daarom zaak om dit vertrouwen over te brengen.

Als NGO moet je kraakhelder aantonen wat je bereikt binnen afzonderlijke projecten. Je moet kunnen aantonen hoe overkoepelende programma’s presteren. En je moet laten zie hoe je scoort binnen jouw strategische result areas. Al deze informatie moet je live kunnen publiceren. Bijvoorbeeld op je website. Zo stel je altijd de meest actuele informatie beschikbaar voor iedereen en creëer je een ‘etalage’ voor je successen.

Promeva helpt NGO’s om succes inzichtelijk te maken

 

Uitdaging

Helder rapporteren volgens de IATI-richtlijnen

Donoren willen dat je laat zien dat hun investering in jouw programma’s de juiste is geweest. Dat is niet alleen een kwestie van willen, maar ook van moeten. Gedreven door wet- en regelgeving zijn er de afgelopen jaren een aantal richtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de besteding van gelden op een eenduidige en juiste manier wordt verantwoord.

Het International Aid Transparency Initiative (IATI) is de standaard waarbinnen NGO’s hun activiteiten (steeds vaker) moeten verantwoorden. IATI gaat in op kwalitatieve aspecten van het werk. En IATI gaat in op kwantitatieve zaken als de herkomst, toewijzing en besteding van financiële middelen. Hiervoor is het van belang dat je in de basis een juiste structuur van programma’s en bijbehorende projecten opzet. Zo kun je gedetailleerd alle gelden en het onderhanden werk verantwoorden. En op programmaniveau gegevens consolideren.

Met Promeva eenvoudig IATI-compliant rapporteren

 

Quickscan

Hoe staat jouw NGO ervoor?

Doe de quickscan en kom er binnen 10 minuten achter hoe jouw NGO ervoor staat op het gebied van datagedreven werken! Je ontvangt direct het scorerapport in je mailbox!

Samen in gesprek

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Martijn.